پیرامون نظریه بطلان تحقیقات مقدماتی در فرآیند دادرسی کیفری ایران (با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/lc.2022.144776

چکیده

تحقیقات ­مقدماتی یکی از مهم ترین مراحل دادرسی­ کیفری است که عبارت از مجموعه­ اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ­ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف، تسجیل و تمهید دلائل، اعم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می­ پذیرد و هدف اصلی آن آماده ­سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. در این مرحله باید حقوق متهم تماماً رعایت شود از جمله این حقوق می ­توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن، حق منع تأخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. قانون آئین دادرسی کیفری از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که چگونه نظریه بطلان را با این درجه از اهمیت به بوته فراموشی سپرده و به صراحت نامی از آن به میان نیاورده است. امکان دارد گفته شود قانونگذار به قضات خود اعتماد کرده و در برخی موارد ضمانت اجرا را به تشخیص آن ­ها واگذار کرده است. این پژوهش به صورت کتابخانه ­ای-اسنادی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

About the Theory of Invalidity of Preliminary Investigations in the Iranian Criminal Proceedings (According to the Code of Criminal Procedure Approved in 2014)

نویسندگان [English]

  • Masoud Fadaei Dehcheshmeh 1
  • Amir Soleimani 2
  • Homeira Taheri 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Preliminary investigation is one of the most important stages of criminal proceedings, which is a set of measures and investigations. By judicial officers directly or on the orders and referrals of judicial authorities or by investigators, prosecutors or prosecutors As well as other judicial authorities in order to discover, register and prepare the reasons, including the reasons for proving the crime and useful reasons for the accused, according to the principle of innocence And its main purpose is to prepare the case and facilitate and expedite the trial. At this stage, the rights of the accused must be fully observed, including the right to understand the charge by stating the reasons, the right to remain silent and announce it. He mentioned the right to have a lawyer and to announce it, the right to prohibit delays and delays in informing the accused after summoning or arresting the accused, the right to be reminded to be careful in statements, the right to prohibit physical and mental torture during interrogation and the right to annul investigations. The Code of Criminal Procedure has been criticized for forgetting the theory of invalidity with this degree of importance and not explicitly naming it. It may be said that the legislature trusted its judges and in some cases left the enforcement guarantee to their discretion. This research has been done in the form of a library-documentary that we first studied the source in relation to the subject and then studied the field by collecting resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preliminary investigation
  • Prosecution of the accused
  • Judicial official
  • False verdicts
  • Criminal proceedings