جایگاه کمیسیون‌های حل اختلاف در دعاوی فی‌مابین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.134340

چکیده

یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می‌تواند بیشترین ارتباط با دستگاه‌های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می‌باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره‌گیری از سیستم‌های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی‌مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می‌تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت‌های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که اولا: اختلاف فی‌مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی‌مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین‌نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین‌نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می‌باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می‌گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان‌های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه‌های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی‌مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Dispute Resolution Commissions in Lawsuits Between the Islamic Revolutionary Guard Corps and Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Yazdi 1
  • Mojtaba Salek Razi 2
1 Assistant Professor of Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Master of Private Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Among the great institutions of the Islamic Revolution, are the Revolutionary Guards (IRGC) and the Basij that can have the most contact with the city apparatus, due to their presence in all neighborhoods and regions. At present, the responsibility of directing, organizing, and commanding these bases, districts, and areas is assigned to the Revolutionary Guards of Tehran; since the issues of administrative sovereignty of the city, including transactions and contracts related to the municipality, construction, waste, green space, maintenance of places, etc., in the metropolis lays with the municipality of Tehran, it is responsible for examining the relationship between these two institutions and to reduce any tensions in the city, and to expedite the activities of both the institutions, it is necessary to use quasi-judicial systems in disputes between the IRGC and the municipality of Tehran, including the Article 38 Commission of the municipality. The Commission deals with disputes that are, firstly: between the municipality and individuals (either natural and legal persons), secondly, disputes related to the contracts concluded between the municipality and other contracting parties, and thirdly, such contracts must correspond to transactions that originate from the Municipal Transaction Regulations, and be related to these regulations. Although this commission has judicial characteristics, it is classified as a quasi-judicial authority. Since sometimes the military organs, especially the Revolutionary Guards, are parties to various property and contracting agreements with municipalities, including the municipality of Tehran, it is significant to analytically describe the dispute resolution mechanism between these two institutions; In this research, it has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolutionary Guard Corps
  • Article 38 Commission
  • Municipality
  • Contract Disputes
  • Contractors
منابع
ـ انصاری، ولی‌الله، 1389، کلیات‌ حقوق اداری: از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میزان.
ـ رحمانی، محمدعلی، 1396، نقش و جایگاه نیروهای مسلح در تحقق دولت اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 40.
ـ رستمی، ولی و عامری، معصومه، 1395، شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 7، شماره 1.
ـ زرگوش، مشتاق، 1391، تملک املاک، شبه تملک‌ها و سلب مالکیت از سرمایه‌ها توسط دولت، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
ـ سعیدی، محمدعلی و مفتخری، مهدی، 1397، نگرشی بر ماده 38 اصلاحی آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلانشهرها، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 21، شماره 81.
ـ شریفی، مهدی، 1397، تحلیل صلاحیت و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آئین‌نامه معاملات شهرداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
ـ شکری، نادر و عسکری آزاد، محمود، 1392، مجموعه کامل قوانین شهرداری‌ها، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان معین ادارات.
ـ شهیدی، مهدی، 1381، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
ـ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، 1390، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت.
ـ قاسمی، داوود و ذکریایی، راویه، 1390، خرید و فروش اموال دولتی و عمومی،چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
ـ کرمی، حامد و مختاری دستنائی، امین، 1396، حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 80.
ـ لطفی قلعه‌جوق، محمد، 1398، ماهیت کمیسیون ماده 38 آئین‌نامه معاملات شهرداری و کارکردهای آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب.
ـ محمدی، حمید، 1385، عدالت قضایی در احکام قضات: نمونه آراء و احکام رسول خدا (ص)، ائمه معصومین (ع)، خلفاء، قضات و فقهاء مسلمان: با ترجمه و متن عربی، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوقی.
ـ مردانی، نادر و رودی جانی، محمدمجتبی، 1385، استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی، مجله کانون وکلا، شماره 192 و 193.
ـ ناجی، مرتضی، 1385، بی طرفی در دادرسی کیفری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 56 و 57.
ـ ورمزیار، محمد، 1392، مقایسه هیات حل اختلاف ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رای (دادنامه 1656 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهرن)، فصلنامه رأی، شماره 2.
ـ هداوند، مهدی، 1389، حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
قوانین
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 اصلاحی 27/11/1345
- آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349
- آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/01/1355
- قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358
- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی  مصوب 15/08/1365
- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
- قانون اجازه تشکیل شرکت های عمرانی و خدمات فنی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1373
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
- قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383
- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
- رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/03/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388
- قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390
- قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390