بررسی راهکارهای حقوقی استخراج و معامله ارزهای دیجیتال و رمز پایه (مجازی): خلأهای حقوقی و راهکارهای پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.133964

چکیده

استخراج ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات حقوقی جدید در حقوق داخلی و بین‌المللی است. رشد سریع و رقابت اقتصادی در فضای متفاوت مالی که به‌گونه‌ای زیر سؤال بردن ساختارهای موجود بانکداری است، سبب گرایش عمومی به این موضوع شده است. امروزه تعداد پول‌های دیجیتالی رو به افزایش است. ایجاد و تنظیم قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک در تمامی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کار بسیار پیچیده و حجیمی به نظر می‌رسد و عدم امکان‌پذیری آن به‌ واقع نزدیک‌تر است. شایان ‌ذکر است که بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی در خصوص این موضوع، حکایت از وجود خلأهای حقوقی در این زمینه دارد که در این پژوهش ضمن بررسی آن، به راهکارهایی جهت جبران آن اشاره شده است، زیرا برای برون‌رفت از چالش‌های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی تأثیرگذار و قدرتمند در تجارت الکترونیک باید به ارائه راهکارهایی مؤثر توجه کرد. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت‏ها و ظرفیت‏های حقوقی استخراج ارزهای مجازی و دیجیتال از قبیل بیت‌کوین نتیجه‌گیری کرد که وضعیت کنونی ارزهای مجازی با خلأهای حقوقی و قانونی داخلی و بین‌المللی مواجه هستند و در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای آن ارائه می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Legal Solutions for Mining and Trading of Digital Currencies: Legal Gaps and Solutions

نویسندگان [English]

  • SHima Naderi 1
  • Majid Motallebi 2
1 Assistant Professor, Department of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Mining and trading of digital currencies are required new considerations in domestic and international law. Rapid growth and economic competition in a different financial environment, which questions the existing banking structures, has led to a general tendency towards this issue. Today, the number of digital currencies is increasing. However, establishing uniform rules for e-commerce in all countries and international organizations seems to be a complex and voluminous task, and its impossibility is closer to reality. It is crucial to study national and international laws and regulations on this issue, indicating the existence of legal gaps in this area and solutions. The review of this emerging issue based on the practical and powerful technology in e-commerce should be considered to provide effective solutions. While examining the legal opportunities and capacities of extracting and trading virtual and digital currencies such as Bitcoin, this study concluded that the current situation of virtual currencies is facing domestic and international legal gaps. Finally, it required some solutions and suggestions to fill those gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining Digital Currency
  • Bitcoin
  • Legislation
  • International Law
  • Cryptocurrency
منابع
فارسی
- بیگدلی، عطاءالله و فرج‌پور، علی‌اصغر، 1392، رهیافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 2.
- بهره‌مند، حمید و عامری ثانی، امیرکیا، 1398، چالش‌ها و راهکارهای جرم‌یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده، فصلنامه کارآگاه، شماره 46.
- شعبانی، امیرحسین؛ محسنی دهکالتی، محمد؛ ابراهیمی، سعید، 1399، بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت‌کوین، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، شماره 5.
- شیرانی، مسعود و طالکش، ملیکاسادات، 1399، قانونگذاری بلاک‌چین در ایران، چین و انگلستان، دوفصلنامه تمدن حقوقی، دوره 3، شماره 7.
- فره وشی، فهیمه، 1397، بیت‌کوین؛ چالش نوین نظام عدالت کیفری، تحولات قضایی، شماره 2. 
- میرزاخانی، رضا و سعدی، حسینعلی، 1397، بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، شماره 30.
لاتین
-Dewey, J., Blockchain & Cryptocurrency Regulation, 2019 URL: https://www. acc. com/sites/default/files/resources/vl/membersonly. Artic. pdf 262:264.
- Dewey, J., LLP, H.& K., Blockchain and cryptocurrency regulation in Africa, 2020.
United Nations Convention against corruption, 2005. Vienna: UN.
FATF, Money Laundering Using New Payment Methods, 2010.
- Poorhashemi, A. Quel développement pour le droit international de l'environnement au 21ème siècle?. CIFILE Journal of International Law, 2(3), 2021, 76-87. doi: 10.30489/cifj.2020.238827.1018
-Poorhashemi, A. Emergence of International Environmental Law: as a new branch of International Public Law, CIFILE Journal of International Law, 1(2), 2020, 33-39. doi: 10.30489/cifj.2020.218985.1013.
- Ross, A., Tribunal rules on admissibility of hacked Kazakh emails, 2015.
- Xinhuanet, Zhou Xiaochuan: Future Regulation on Virtual Currency Will Be Dynamic, Imprudent Products Shall Be Stopped for Now [WWW Document], 2018. URL http://www.xinhuanet.com/finance/2018-03/10/c_129826604.htm (in Chinese).