ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه رئوف دنگتاش، نیکوزیا، قبرس شمالی

2 کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی(نویسنده مسئول)

چکیده

روندهای جدید در سطح ملی و بین‌المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است که این تحول می‌تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تاثیرگذار باشد. در این مقاله مبانی ثبت اختراع از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی، حقوق مالکیت فکری و رویه‌های ثبت بین‌المللی اختراعات مورد بررسی قرار گرفته است. ثبت اختراع در جهان به سه صورت ملی، منطقه ای و بین‌المللی است. کشورهای درحال‌توسعه سهم قابل توجهی در ثبت اختراعات در زمینه صنایع پزشکی نداشته‌اند. همچنین حضور کمرنگ آن‌ها در عرصه تجارت بین‌الملل موجب ضعف حضور این کشورها در زمینه ثبت اختراعات جدید در تمامی عرصه‌ها شده است. هر چند لازم به ذکر است که می‌توان با برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه، هر چه بیشتر، شتاب این رشد را افزایش داد. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است حاکی از آن است که نظام حق اختراع موجب چرخش رشد در تمام عرصه‌های علمی و اقتصادی شده است و به نوعی موجب ایجاد توازن بین منافع عمومی جامعه و منافع مخترع می‌شود و جوامعی که از حقوق مخترعین صنایع پزشکی حمایت نموده‌اند شاهد نوعی انفجار اختراعات بوده‌اند که حاصل چرخه پویای تولید علم و فناوری به وسیله نظام حمایتی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Registration of Patents in the Medical Industry

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Monibi 1
  • Bita Ramezanpour 2
1 Assistant Professor of Law, Raouf Dingtash University,, Nicosia, Northern Cyprus
2 Master of Economic Financial Law(Corresponding Author)
چکیده [English]

New trends at the national and international levels indicate a change that is taking place in the field of guaranteeing the enforcement of intellectual property rights, which can affect the general health of communities. This article examines the basics of patenting in terms of domestic and international law, intellectual property law, and international patent procedures. Patents in the world are in three forms: national, regional and international. Developing countries have not had a significant share of patents in the medical industry. Also, their low presence in the field of international trade has weakened the presence of these countries in the field of new patents in all fields. However, it should be noted that with proper planning and investment in this field, the acceleration of this growth can be increased as much as possible. The results of this research, which‘s done analytically and descriptively, indicate that the patent system has caused growth in all scientific and economic fields and in a way creates a balance between the public interest of society and the interests of the inventor and societies that benefit from law. The inventors of the medical industry have advocated an explosion of inventions that is the result of a dynamic cycle of science and technology production by an appropriate support system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patents
  • Medical Industries
  • International Rules
  • Intellectual Property
  • Declaration