بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، بابلسر

10.22034/flj.2020.118845

چکیده

حق پخش فوتبال به عنوان یکی از حقوق شناخته شده فوتبال، در دنیا مطرح است ولی در ایران هنوز با چالش های اساسی رو به رو است، زیرا علیرغم انعقاد قرارداد بین سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان حق پخش رویدادهای ورزشی توسط سازمان صداوسیما، عدم تمایل این سازمان به انجام تعهدات خود موجب بروز اختلاف شده است و با وجود پیش بینی انحصار قانونی حق پخش رویدادهای ورزشی برای سازمان صداوسیما در قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نیز ممنوع شده است، همچنین پخش رویدادهای ورزشی که به مفهوم پوشش زنده یا ضبط شده رویدادهای ورزشی در برنامه تلویزیونی، رادیوئی و دیگر رسانه های پخش بوده و توسط یک یا چند مفسر ورزشی توصیف می گردد، حلقه ارتباط بین ورزش و رسانه است. حال سوال اساسی این است که راهکار فقها و حقوقدانان در زمینه حق پخش و فسخ قراردادهای حق پخش فوتبال به دنبال تحریم های اقتصادی و سیاسی چیست؟ بنابراین هدف از این مقاله ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی با تطبیق حق پخش فوتبال کشورهای دیگر جهت حل مشکل حق پخش فوتبال ایران می باشد. برای بهبود شرایط فوتبال در زمینه اقتصادی، باید خلاءهای موجود در زمینه قانونی و اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی پر شوند و این خلاءها قابل جبران نیستند جز با همراهی فقها و حقوقدانان برای پی ریزی اولیه مشروعیت و قانونی سازی حق پخش. بنابراین نیاز به تشکیل کمیته فنی و تخصصی دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال لازم بوده و همچنین برای احیای حق پخش ورزش ایران از سرفصل اعتبارات سالانه سازمان صداوسیما کسر و به سرفصل‌های وزارت ورزش و جوانان اضافه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Study on the Right to Broadcast Football

نویسندگان [English]

  • Amir Mohsen SHabani 1
  • Ehsan Nemati 2
1 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Lecturer of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch(Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Mazandaran University, Babolsar
چکیده [English]

 The right to broadcast football is one of the well-know rights of football in the world, however in Iran is still facing major challenges, even though there is an agreement between broadcasting organization and football federation that includes apayment as the night to broadcast sports events to be done by broadcasting organization, the unwillingness of this organization to fulfill it’s obligations has caused controversy and despite the legal monopoly on the right to broadcast sports events for broadcasting organization in the Law on the Implementation of Article 44 of the Constitution, the abuse of the dominant economic status is prohibited. Also, broadcasting sports events, which means live or recorded coverage of sports events on television, radio and other broadcast media and is described by one or more sports commentators, is the communication bridge sports and the media. Now the main question is what is the solution of jurists and jurists in the field of broadcasting rights and termination of football broadcasting contracts due to economic and political sanctions? Therefore, the purpose of this article is to provide jurisprudential and legal solutions by applying the football broadcasting rights of other countries to solve the problem of Iranian football broadcasting rights. To improve the football situation in the economic field, the existing gaps in the legal, economic, cultural and managerial fields must be filled, and these gaps can not be filled except with the help of jurists and lawyers to establish the legitimacy and legalization of broadcasting rights, so there is a need to form a committee. The technical and professional support of the government, parliament, the Radio and Television Organization and the Football Federation is required, and also to revive the right to broadcast by Iran, it should be deducted from the annual credits of the Radio and Television and added to the titles of the Ministry of Sports and Youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football
  • Broadcasting Rights
  • Radio and Television
  • Federation
  • Financial Support