وضعیت و آثار شرط عدم مسئولیت در بیمه های بازرگانی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

10.22034/flj.2020.118842

چکیده

شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت ­های بیمه­ گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه ­نامه­ ها منتهی می ­شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می­توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه ­گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه­ گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هر چند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به این که چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی­برد، نمی ­توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست. اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوءاستفاده را باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می ­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status and Effects of the Condition of Non-Liability in Commercial Insurance in the Iranian Legal System

نویسنده [English]

  • Majid Falahati Nezhad
Master of Insurance Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
چکیده [English]

 
The condition of non-liability in insurance has received less attention from researchers and existing laws. The ambiguity and the reference of the status of these terms among the private terms of the insurance policy, given the annexation of the insurance contract and the superior trading power of insurance companies are the matter of criticism, which are often lead to detriment of insurers and policyholders. Leads to. Although using some legal principles, the condition of non-liability for the main obligation of the insurer can be declared invalid, but this ambiguity continues regarding the sub-obligations of the insurer. Also, in cases where the condition of non-liability is partial, even though this condition is related to the main obligation, considering that such a condition does not destroy the general effect of the insurance contract, it cannot be considered void or void of the insurance contract. But in general, referring the non-liability condition status to private terms has caused the opportunity to be abused. For this reason, a review of existing laws and regulations seems necessary from this perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • Irresponsibility
  • Insurer
  • Invalidity