نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

10.22034/flj.2020.118837

چکیده

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره‌ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می‌تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می‌باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته‌؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی‌نماید، مشخص نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Amendment to the Law Concerning Citizenship of CHildren of Iranian Women Married to Foreign Nationals Act of 2019

نویسندگان [English]

  • Manuchehr Tavassoli Naeini 1
  • Nooshin Farhani Rohani 2
1 Associate Prof. of Department of Law, University of Isfahan
2 Ph.D Student in Private law, department of law, University of Isfahan(Corresponding Author)
چکیده [English]

 
The amendment of the law concerning the citizenship of children with Iranian mothers who married foreign nationalities enacted by Majlis Shura-e-Islami (Islamic Parliament of Iran) in September 24, 2019. With the enactment of this law, this question arises whether latter on law can completely solve the problem of citizenship of this kind of children? It seems despite some uncertainties and ambiguities, this law altogether contains new good points, which can solve the problems and difficulties with regard to citizenship of offspring of Iranian women who married other nationalities. According to the law, it is possible that the legitimate children of Iranian mothers married to foreign men, includes those who born inside or outside the national territory of Iran, obtain the Iranian citizenship. However, obtaining this citizenship is subject to the occurrence of legitimate marriage. Besides, according to this law, obtaining Iranian citizenship before reaching eighteen years old of these children is conditional upon request of Iranian mother. Although this law did not clarify those cases that Iranian mother does not ask for citizenship for her child due to any reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate Marriage
  • Transmission of Citizenship
  • Citizenship
  • Citizenry
  • CHildren of Iranian Women Married to Non-Iranian Men