کارکرد اصلاحی مجازات‌ها در پرتو تحولات کیفری: از رویکرد اصلاحی بزهکاران در زندان تا راهبردهای اجتماع- مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و قاضی دادگستری

چکیده

کارکرد اصلاحی و درمان مجازات‌ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات‌های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات‌های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات‌ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می‌تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrective Action of Punishments in the Light of Retributive Developments: from the Corrective Approach of Criminals in Prison to Community- Oriented Strategies

نویسنده [English]

  • Mahdi Moradi Kuchi
Master of Criminal Law and Criminology and Judge of Justice
چکیده [English]

Rehabilitation and treatment of punishments have changed in the process of retributive justice developments. An examination of the history of retributive justice suggests that this function was once considered by corporal policymakers through corporal punishment, then in prison, and finally through community-oriented punishment. The transformation in penalties from the preventive theory of punishments to community-centered measures has created a paradigm shift in the rehabilitation of offenders. So that the correction of criminals has been achieved in a more just and desirable way. The present article examines this issue and concludes that the judges' use of the institutions provided in the Islamic Penal Code adopted in 2013, including alternative punishments to imprisonment, the institution of postponing the issuance of sentences and the institution of exemption from punishment by judges can guide Iran's criminal policy in this regard to a new level while avoiding the adverse effects of rehabilitating criminals in a closed environment (prison).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral rehabilitation
  • Medical treatment
  • Social rehabilitation
  • Evolutions of criminal law
  • Alternative imprisonment