جرم شناسی سبز و جرائم و آسیب‌های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (مترجم مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیب‌های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان‌ها گسترش یافته است. اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیب‌های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه‌های کار در آن چه که می‌توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری‌های مختلف زیست فلسفی و روش‌های عدالت محور را خلاصه وار بیان می‌کند. این مقاله با مثالی که نشان دهنده راه هایی است که در آن‌ها این روش‌ها ممکن است هم پوشانی داشته باشد نتیجه گیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Criminology and Environmental Crimes and Harms

نویسندگان [English]

  • Rostam Aliakbari 1
  • Nader CHamani 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University of Kermanshah (Corresponding Translator)
2 Master of Private Law, Islamic Azad University of Kermanshah
چکیده [English]

The focus of criminology on crimes and harms committed by and against humans has broadened over time. Only since the 1990s, however, has the discipline recognized the significance of crimes and harms concerning the environment and nonhuman animals. A variety of approaches and bodies of work now contribute to what can be described as green criminology. This article summarizes research on types of environmental crime and harm, as well as different eco‐philosophical orientations and related justice‐based approaches. It concludes with an example illustrating the ways in which these approaches may overlap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Criminology
  • Environmental Crimes
  • Injuries