تحلیل وضعیت زنجیره‌های بلوکی و معاملات ارزهای دیجیتال از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شمال، آمل

چکیده

اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاک‌چین و ارز دیجیتال می‌باشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه‌ زنجیره‌های بلوکی یا بلاک‌چین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه‌ای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمی‌گیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالش‌های فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of the Blockchain Technology and the Exchange of Digital Currencies in Iranian Law and Imamie Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • sayyed Hasan Hosseini Moghaddam 1
  • Beh Ara Farzin Far 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar (Corresponding Author)
2 Master of Private Law, North University, Amol
چکیده [English]

Bitcoin is an electronic innovation similar to non-backed money (fiat money) and is set to not be managed by any bank or institution and in some ways is considered a digital payment. Therefore, this virtual currency operates on a network called Blockchain. In other words, Blockchain is an infrastructure similar to a ledger based on which Bitcoin and other cryptocurrencies operate. Bitcoin is not produced and published by a specific group or website, and only a group of users have been generating and releasing Bitcoin by its extraction process which is called mining, or this mysterious digital currency has been converted using digital exchanges and used in the trades of individuals. Nevertheless, in this paper, we will discuss the legitimacy or non-legitimacy of digital currencies through the legal concept of the Blockchain and digital currencies. According to Article 10 of the Civil Code and Article 2 of the e-commerce law, these transactions are entirely correct and lawful. However, according to some jurists, buying and selling Bitcoin, as a major example of digital currency, is a subject of concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Digital Currencies
  • Transaction
  • Bitcoin