بررسی علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می‌تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می‌باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم‌های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش‌های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری‌های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of the Inefficiency of the Security Council in Maintaining International Peace and Security

نویسنده [English]

  • Rostam Aliakbari
PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University of Kermanshah
چکیده [English]

Since its inception, the United Nations has witnessed many developments. The United Nations in general, and the Security Council and the General Assembly in particular, have taken numerous and varied steps to maintain international peace and security. The Security Council, through its mechanism under the Charter of the United Nations, may, in the event of a threat to international peace and security, act in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations and impose sanctions on the offending State. The aim of the present study is to investigate the factors affecting the inefficiency of the Security Council in maintaining international peace and security and to provide solutions in this regard. One of the main reasons for the inefficiency of the Security Council in maintaining international peace and security is the weakness in the mechanisms of monitoring the decisions of the Security Council by the United Nations.According to the research results, among the solutions to solve this problem are the necessary cooperation and coordination of the Security Council with other parts of the United Nations, continuous monitoring of UN Security Council decisions and actions, special attention of the Security Council to armed conflicts and resolving conflicts between Mentioned hostile countries, etc.The present research method is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International peace and security
  • the UN Charter
  • the Security Council
  • unilateralism
  • veto power