لزوم تحدید تخلفات انتظامی وکلا و امکان اعاده حقوق صنفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Restricting Disciplinary Wrongs of Attorneys and the Possibility of Reinstatement of Trade Union Rights

نویسنده [English]

  • Parissa Mohammadi moghaddam
PhD Student in Private Law, University Instructor.
چکیده [English]

Abstract
In addition to the general criminal and legal laws of each country, smaller societies and institutions have also instituted specific rules to regulate their members, whilst not contravening the general laws, specifying the specific rules of that entity and penalizing them for violations. There are some considerations. Among these specific rules are employment law regulations. The pioneers and leaders of every profession, using their collective wisdom to optimize their jobs and prevent abuse of authority, put in place rules that obliged members to abide by these rules. Among the unjustified and sometimes abandoned law enforcement in our country and the paradoxical nature of which has not received proper attention and has undermined the rights of many of its officials, are the rules of law for attortneys. These rules, introduced in 1936 by the Law of Attorneys and then by the 1956 Independence of the Bar Association Act, have so far been the standard of practice that lagged behind the law of other professional and related bodies such as medicine, engineering, and judgment. In this article, while reviewing two types of law enforcement violations that have major drawbacks to other violations, we have argued the need for the possibility of reinstatement of law enforcement in criminal convictions, and we hope that this will be in line with the enforcement of regulations. The law profession is an effective step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Disciplinary Wrongs of Lawyers
  • Restriction of Disciplinary Wrongs
  • Reinstatement of Trade Union Rights
  • Restore Dignity