کلیدواژه‌ها = تاریخ حقوق
بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 57-76

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره سادات رفیعی طباطبایی