کلیدواژه‌ها = جرم اقتصادی
نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 225-240

10.22034/lc.2023.401114.1356

مصطفی کرمی پور؛ مونا رجب زاده باغی