کلیدواژه‌ها = حقوق عرفی
چندپارگی قانون مجازات اسلامی و آثار آن (با تاکید بر جنایت علیه اشخاص)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 377-399

10.22034/lc.2022.148623

محمدرضا نظری نژاد کیاشی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی