نویسنده = علی محمدی جورکویه
عوامل خشونت در خانواده از منظر قرآن

دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 27-42

10.22034/lc.2023.170805

علی محمدی جورکویه


ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.157186

علی محمدی جورکویه؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی