به نام خدا

نگارندگان محترم، با توجه به حجم مقالات ارسالی و رعایت حقوق نویسندگان، دوفصلنامه از بررسی اولیه مقالاتی که نگارنده آن‌ها «مقاله در حال داوری» دارد یا مقاله‌شان «در نوبت چاپ» بوده، معذور است.

 

برابر دستورالعمل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌ منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی نگارندگان مقالات علمی- پژوهشی و جلوگیری از دریافت پژوهش‌های تکراری تهیه گزارش همانندجویی با استفاده  از نرم افزارهای مشابه‌یاب پیش از پذیرش مقاله برای سنجش و ارزیابی ضروری است. لذا نگارندگان محترم در صورت امکان پیش از بارگذاری مقاله در تارنامه این دوفصلنامه، گزارش مزبور را تهیه و پیوست نمایند.

 

 مطابق آئین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 25685/11 مورخ 09/02/1398 از زمان ابلاغ، کلیه نشریات وزارت متبوع با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی «علمی– پژوهشی» و «علمی- ترویجی» ملغی است.

مشخصات دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس

 • اولین سال انتشار: 1397
 • کشور محل انتشار: ایران
 • شاپا چاپی: 0349-2717
 • شرایط دسترسی: دسترسی باز
 • نوع چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نرخ پذیرش: 12درصد
 • تناوب انتشار: دوفصلنامه
 • زبان:  فارسی و انگلیسی(چکیده مبسوط و منابع)
 • موضوع: کلیه شاخه های حقوق(تطبیقی)
 • نوع پذیرش: پژوهشی و کاربردی
 • نوع فصلنامه: علمی تخصصی
 • نوع داوری: دوسو ناشناخته و حداقل دو داور متخصص
 • شیوه سنجش، ارزیابی و انتخاب: تایید حداقل دو داور و تصویب هیأت تحریریه و سردبیر
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل شش هفته
 • مدت زمان برای چاپ و انتشار: از زمان تایید و تصویب حدود یک سال
 • مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی تنها در صورت قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله از سوی استاد راهنما یا اعضای هیات علمی با رتبه استادیار و بالاتر قابل بررسی است.
 • این دوفصلنامه از قوانین COPE“ Committee on Publication Ethics” و «آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مصوب 1398» پیروی می‌کند.
 • رعایت نشانه‌های سجاوندی، دستور خط و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تقریر مقاله الزامی است.
 • هزینه داوری: دارد
 • روش ماخذ نویسی: APA
 • شناسه دیجیتال اسناد: دارد
 • آدرس الکترونیک:pzh.fars@gmail.com

 

 اطلاعیه

 نظر به تطبیقی بودن دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس، از این پس مقالاتی که دارای جنبه تطبیقی می باشند، قابل بررسی خواهند بود.

دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس، هیچ گونه رابط و نماینده ای جهت دریافت مقاله ندارد و صرفا بررسی مقاله از طریق تارنامه www.pzhfars.ir  صورت می پذیرد.

 

سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور
شماره جاری: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 

10. بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

امیرمحسن شعبانی؛ احسان نعمتی