فصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس

- کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

- فرمت: چاپی و الکترونیکی

- شاپا چاپی: 0349 -2717

- نوبت‌های چاپ: فصلنامه

- زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

- حوزه  تخصصی: کلیه گرایش های رشته حقوق

- دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

- نمایه شده: در 6 سایت

- نوع  داوری: داوری بدون نام

- زمان داوری: حداکثر یک ماه

ایمیل:  pzh.fars@gmail.com

 

سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور
شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 1-145 

3. بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

صفحه 57-76

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره سادات رفیعی طباطبایی


6. ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار

صفحه 119-135

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ رضا محبی