به نام خدا

فصلنامه تمدن حقوقی از قوانین COPE“ Committee on Publication Ethics” و «آئیننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب 1398» پیروی می‌کند.

فصلنامه تمدن حقوقی به خوانندگان محترم اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان محترم برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.

فصلنامه تمدن حقوقی، سرقت ادبی را بررسی می نماید.

رعایت نشانه‌های سجاوندی، دستور خط و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تقریر مقاله ها الزامی است.

فصلنامه تمدن حقوقی در ویرایش مقاله ها، آزاد است.

فصلنامه تمدن حقوقی، هیچ گونه رابط و نماینده ای جهت دریافت مقاله ندارد و صرفا بررسی مقاله ها از طریق تارنامه فصلنامه صورت می پذیرد.

ارسال فرم «تعارض منافع» در هنگام بارگذاری فایل اصلی مقاله، الزامی می باشد.

کشور محل انتشار: جمهوری اسلامی ایران

آغاز انتشار: 1397 

دسترسی به مقاله‌ها: نوع دسترسی به مقالات فصلنامه تمدن حقوقی به‌صورت «باز» می‌باشد.

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

درصد پذیرش: سی و پنج درصد

تناوب انتشار: فصلنامه

زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

موضوع: کلیه گرایش های حقوق- بین رشته ای

نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری

رتبه دوفصلنامه: علمی 

نوع داوری: دوسو ناشناخته و حداقل دو داور متخصص

شیوه سنجش، ارزیابی و انتخاب: تایید حداقل دو داور و تصویب هیأت تحریریه و سردبیر

زمان بررسی اولیه مقالات: پنج روز

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: حداقل چهار هفته

مدت زمان برای چاپ و انتشار: از زمان تایید و تصویب حدود چهار ماه

روش ماخذ نویسی: APA

شناسه دیجیتال اسناد (doi): دارد

مشابه یابی: سامانه سمیم نور

هزیه داوری: ندارد

هزینه چاپ: دارد

موسسات علمی همکار: (LONDON CENTER FOR DEVELOPMENT (LCD

نحوه ارتباط: از طریق بخش تماس با ما

ایمیل: pzh.fars@gmail.com 

 

ارائه شناسه رایگان ORCID  برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقاله به فصلنامه تمدن حقوقی، نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

https://orcid.org/signin

برای مشاهده راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک فرمائید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf

 

نویسنده های محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی استفاده نمایند.

www.samimnoor.ir

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 1-250 

مقایسه رکن مادی جرم سرقت رایانه‌ای با سنتی

10.22034/lc.2023.160275

علی پایدارفرد؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران

10.22034/lc.2023.160277

امیر محمدی؛ سهیلا مرادی قلعه؛ محمدمهدی حیدری


مبانی تعدد و تکرار جرم در پرتو آموزه های جرم شناختی

10.22034/lc.2023.160338

جمشید سیاه منصور؛ احمدرضا امتحانی؛ علی پایدارفرد


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان