اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سبحان طیبی

حقوق بین الملل محیط زیست استادیار

civilica.com/p/25776/
sobhantayebiyahoo.com
09127004818
0000-0002-2668-8574

سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل دانشیار و استاد مدعو مرکز جهانی شدن و حقوق بین الملل دانشگاه یوکم مونترال کانادا- رئیس مرکز و موسسه تخصصی حقوق بین الملل مونترال کانادا

civilica.com/p/115400/
ahashemyyahoo.com
0000-0002-4107-2938


https://poorhashemi.canadianlion.com

مدیر داخلی

دکتر کمیل پورضیائی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

k.pourzieaigmail.com

ویراستار انگلیسی

آناهیتا سرداب

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل مدرس دانشگاه

anahita.sardabicloud.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم افشاری

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa
m_afsharisbu.ac.ir

دکتر مجتبی انصاریان

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه پیام نور

civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
humanrightsbestconceptgmail.com
0000-0002-3721-9378

دکتر تهمورث بشیریه

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225829/?lang=fa-ir
tahmoores_byahoo.com

دکتر میترا حسینیان

حقوق تطبیقی استادیار دانشگاه ارشاد

www.e-damavandihe.ac.ir/sites/2/41/heyatelmi.html
m.hosseinniane-damavandihe.ac.ir

دکتر شیرین شیرازیان

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/sh-shirazian/fa
shirin_shirazianyahoo.com
0000-0003-2148-4350

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

gharibi1961gmail.com

دکتر مهدی قربانی قلجلو

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

humanities.wtiau.ac.ir/file/download/page/1599640140-.pdf
ghorbaanygmail.com

دکتر حمیدرضا منیبی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه رئوف دنگتاش قبرس

hamidreza.monibirdu.edu.tr
0000-0003-3254-0362

دکتر مجید نجارزاده هنجنی

حقوق عمومی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

pl.hs.usc.ac.ir/news/5bb89eec03e89e83cf8b4567/staticpage
m.najarzadehusc.ac.ir

دکتر حمیدرضا یونسی

حقوق تجارت بین الملل- حقوق انرژی استادیار

hamid.r.younesialumni.york.ac.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مسعود خدیمی

حقوق بین الملل عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فراهان

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mass1361
massoudkhadimiyahoo.com

دکتر زهرا ساعدی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~zahrasaedi
zahrasaedi84gmail.com
0000-0002-7755-076X

دکتر جواد صالحی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
0000-0002-7402-1176

دکتر حسین علائی

حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

iaushiraz.ac.ir/~alaee
alaee1364yahoo.com

دکتر روح اله کریمی

حقوق خصوصی استادیار

karimi.rohallahgmail.com

دکتر سیدمهدی موسوی

حقوق خصوصی استادیار

mousavi.mlive.com