درباره نشریه

فصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس با درجه علمی تخصصی و رویکرد علمی پژوهشی طی مجوز شماره 84741 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است. این فصلنامه در حال پیگیری جهت اخذ رتبه علمی پژوهشی است. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این فصلنامه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است.