درباره نشریه

فصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس با درجه علمی تخصصی طی مجوز شماره 84741 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است.