مجازانگاری استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی با استفاده از نظریه فارابی درباره حقوق طبیعی و سعادت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.450825.1463

چکیده

بحث از هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده نوظهور در عصر حاضر همواره با چالش­ های متعدد اخلاقی روبرو بوده است. گسترش هوش مصنوعی یک امر اجتناب ناپذیر می ­باشد و از آن جهت که این پدیده با جهان انسانی و اجتماعی در ارتباط است و هر امری که با انسان و اجتماع در ارتباط باشد وارد حوزه اخلاق و حقوق می­ باشد، بنابراین باید دانست که آیا استفاده از هوش مصنوعی یک امر اخلاقی می ­باشد یا خیر؟ و همچنین آیا انسان­ ها حق استفاده از آن را دارند یا خیر؟ به نظر می ­رسد که اندیشه فارابی در حوزه حکمت عملی می­ تواند جوابگوی این مسئله باشد. با تأمل در نظریات این فیلسوف برجسته در حکمت مدنی، نظریه حقوق طبیعی دریافت می­ شود و از سوی دیگر، آراء اخلاق فارابی نیز با نظریه حقوق طبیعی و به صورت کلی با حکمت مدنی فارابی دارای هماهنگی می­  باشند. بنابراین، می ­توان با عینک مکتب اخلاقی و مدنی فارابی به این مسئله نظر نموده و آن را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethical Permissibility of Using Artificial Intelligence through the Lens of Al-Farabi's Theory on Natural Rights and Prosperity

نویسنده [English]

  • Mohamad Mahdi Davar
Bachelor of Islamic Philosophy and Wisdom, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The discussion of artificial intelligence (AI) as a newly emerging phenomenon in the present era has always been faced with various ethical challenges. The expansion of artificial intelligence is inevitable, and since this phenomenon is related to the human and social world, anything related to humans and society falls within the realm of morality and rights. In doing so, it must be understood whether the use of artificial intelligence is an ethical matter or not. Furthermore, do humans have the right to use it or not? It seems that Al-Farabi's thought in the realm of practical wisdom can provide an answer to this issue. By reflecting on the theories of this prominent philosopher in civil philosophy, the theory of natural rights is obtained, and on the other hand, Al-Farabi's ethical opinions are also consistent with the theory of natural rights and, in general, with Al-Farabi's civil philosophy. It can, therefore, be argued that, one can consider and elucidate this issue through the lens of Al-Farabi's ethical and civil school of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Al-Farabi
  • Natural Rights
  • Prosperity
  • Civil Philosophy