چالش ها و موانع مسئولیت کیفری در ربات های با قابلیت هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

10.22034/lc.2024.449638.1458

چکیده

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین پیشرفت های فناوری دهه های اخیر، تحولات چشمگیری را در انواع حوزه ها به وجود آورده است و حوزه حقوق نیز از این تاثیرات مستثنی نمی شود. هوش مصنوعی، مفهومی است که از زمان شکل گیری آن در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جان مک کارتی، برای انسان ها یک چالش مبهم به نظر می رسیده است. اما در چند دهه گذشته، پیشرفت های چشمگیر در زمینه هایی مانند یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین هوش مصنوعی را به سطحی از پیچیدگی و کاربردی برتر ارتقاء داده است که امروزه به عنوان یکی از اصطلاحات مهم و حیاتی دنیای فناوری و علم شناخته می شود. این مطالعه با هدف بررسی و ضرورت‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ کیفری برای سیستم‌های دارای هوش‌ مصنوعی‌ ازجمله‌ حالت‌ خطرناک‌، آثار زیان‌بار و...  انجام شده است. چالش‌های ناشی‌ از پذیرش‌ مسئولیت‌ کیفری هوش‌ مصنوعی‌ که‌ مهم ترین‌ آن ها، بحث‌ اعمال‌ مجازات‌ بر سیستم‌های دارای هوش‌ مصنوعی‌ است‌ با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. امید است‌ در عرصه‌ سیاستگذاری تقنینی در آینده‌ تاثیر مثبت‌ داشته‌ باشد و دیگر شاهد چنین‌ چالش و خلاءهایی در قانون‌ نباشیم‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and Obstacles of Criminal Liability in Robots with Artificial Intelligence Capabilities

نویسندگان [English]

  • Amin Amirian Farsani 1
  • Sayyed Mohammad Hosseni 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Shahid Ashrafi University of Isfahani, Isfahan, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Law, Gonabad Higher Education Complex, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Artificial intelligence (AI), as one of the biggest technological advances of recent decades, has brought significant changes in various fields, and the field of law is not excluded from these effects. Artificial intelligence is a concept that has been an ambiguous challenge to humans since its formation in the 1950s by John McCarthy. But in the last few decades, significant advances in fields such as machine learning, neural networks, natural language processing, and machine vision have elevated artificial intelligence to a level of sophistication and superior application that today is considered one of the most vital terms. The world of technology and science is known. This study was conducted with the aim of investigating and the necessity of accepting criminal liability for systems with artificial intelligence (including dangerous mode and harmful effects, etc.). The challenges caused by accepting the criminal responsibility of artificial intelligence, the most important of which is the discussion of punishing on systems with artificial intelligence, have been investigated using the descriptive-analytical method. It is hoped that it will have a positive impact on the field of legislative policymaking in the future, and we have witnessed such don’t challenges and loopholes in the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Robots
  • Criminal Liability
  • Criminalization