هوش مصنوعی در نیروهای مسلح: مروری بر قابلیت ها، کاربردها و چالش ها

نوع مقاله : ترجمه ای

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

10.22034/lc.2024.449459.1457

چکیده

هوش مصنوعی با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، به ویژه در نیروهای مسلح، در دنیای امروز به واقعیت تبدیل شده است. سیستم‌های هوش مصنوعی نظامی می‌توانند داده‌های بیشتری را به‌طور مؤثرتری نسبت به سیستم‌های سنتی پردازش کنند. با توجه به قابلیت‌های محاسباتی و تصمیم‌گیری ذاتی، هوش مصنوعی همچنین خودکنترلی، خودتنظیمی و خودگردانی سیستم‌های رزمی را افزایش می‌دهد. هوش مصنوعی تقریباً در هر برنامه نظامی استفاده می‌شود و انتظار می‌رود افزایش پشتیبانی تحقیق و توسعه از سوی آژانس‌های تحقیقاتی نظامی برای توسعه فناوری‌های جدید و پیشرفته هوش مصنوعی، تقاضای گسترده برای سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارتش را افزایش دهد. در این پژوهش چندین کاربرد هوش مصنوعی در ارتش و همچنین قابلیت‌ها، فرصت‌ها و آسیب‌ها و ویرانی‌های احتمالی آن‌ها در هنگام بی‌ثباتی مورد بحث قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد. بیشتر بحث بر روی هفت الگوی هوش مصنوعی، استفاده و اجرای الگوریتم‌های هوش مصنوعی در ارتش، تشخیص اشیاء، تدارکات نظامی و ربات‌ها، بی‌ثباتی جهانی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی و خطرات هسته‌ای متمرکز بود. این پژوهش همچنین به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence in the Military: An Overview of the Capabilities, Applications, and Challenges

نویسنده [English]

  • Yasser Shakeri
PhD in Criminal law and Criminology
چکیده [English]

Artificial intelligence (AI) has become a reality in today’s world with the rise of the 4th industrial revolution, especially in the armed forces. Military AI systems can process more data more effectively than traditional systems. Due to its intrinsic computing and decision-making capabilities, AI also increases combat systems’ self-control, self-regulation, and self-actuation. Artificial intelligence is used in almost every military application, and increased research and development support from military research agencies to develop new and advanced AI technologies is expected to drive the widespread demand for AI-driven systems in the military. This research paper will discuss several AI applications in the military, as well as their capabilities, opportunities, and potential harm and devastation when there is instability. This present article looks at current and future potential for developing artificial intelligence algorithms, particularly in military applications. Most of the discussion focused on the seven patterns of AI, the usage and implementation of AI algorithms in the military, object detection, military logistics, and robots, the global instability induced by AI use, and nuclear risk. The article also looks at the current and future potential for developing artificial intelligence algorithms, particularly in military applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces
  • Artificial Intelligence
  • Opportunity
  • Damage