تعامل هوش مصنوعی و دیپلماسی برای پایداری محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 پژوهشگر مدیریت انرژی، شرکت دانش بنیان گیرا پیام صنعت، مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.447620.1454

چکیده

جهان امروز، رویارویی فناوری های نوین و زیست کره در حال توسعه را به نظاره نشسته است. نقش این رویارویی را از یک سو هوش مصنوعی و از سوی دیگر ساکنین زیست کره بازی می کنند. در واقع هوش مصنوعی توانایی یک سیستم برای تفسیر صحیح داده‌های خارجی و ایجاد زمینه استفاده از آن را برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص از طریق سازگاری انعطاف‌پذیر مهیا می کند. در این راستا، شهروندان جامعه جهانی به گونه ای خودخواسته زمینه ورود به این فضای فناورانه را تجربه می نمایند. حال این که از یک منظر این تعامل دوسویه می تواند تجربه ای مثبت باشد و حفاظت از محیط زیست به گونه ای موفق انجام پذیرد و از منظر دیگر شاید اتکای زیاد به این فناوری زمینه تعاملات بین المللی را دچار اختلال نماید. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات و منابع به روز و به روش توصیفی نگارش شده است. این پژوهش نگاهی مقدماتی به روند دیپلماسی فناورانه برای حفظ محیط زیست از طریق تعاملات منطقه ای و بین المللی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence and Diplomacy Interaction for Environmental Sustainability

نویسندگان [English]

  • Sobhan Tayebi 1
  • Nader Tayebi 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran (corresponding author)
2 Energy Management Researcher, Danesh Bianyan Gira Payam Sanat Company, Electricity and Energy Industry Technology Development Center, Niro Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the world is watching the confrontation of new technologies and the developing ecosystem. On the one hand, artificial intelligence (AI), and on the other hand, the inhabitants of the biosphere play a role of this confrontation. In fact, artificial intelligence provides a system's ability to correctly interpret external data and create context for its use to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation. In this respect, the citizens of the global community experience the field of entering this technological space in a way they want. Now, from a positive experience point of view, this two-way interaction can be successfully carried out to protect the environment and from another point of view, the field of international interactions may be disrupted by relying heavily on this technology. This paper is written based on previous studies and up-to-date references in descriptive methods. This research has a preliminary look at the technological diplomacy process to preserve the environment through regional and international interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Diplomacy
  • Artificial Intelligence
  • Sustainable Development
  • Resilience