کاربرد هوش مصنوعی در جرم یابی و تحقیقات جنایی؛ نمونه پژوهی: قتل های سریالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.406300.1371

چکیده

یکی از مهم ترین جلوه های فناوری در زمانه فعلی، هوش مصنوعی است. یکی از مهم ترین عرصه های استعمال این فناوری جدید، عرصه جرم یابی و تحقیقات جنایی است. هوش مصنوعی، سازوکارهایی را به این منظور به کار می برد که ضریب خطای بسیار کمی دارند و تیم های جرم یاب و نیز مراجع قضایی و پلیسی را به صورت بسیار موثر، یاری می رسانند. اهمیت هوش مصنوعی، به ویژه در مورد برخی انواع خاص جرائم، می توانند کاربرد به مراتب بیشتری داشته باشند. نمونه این جرائم، قتل های سریالی است که به سبب ماهیت و اوصاف و آثار، ازجمله بزهکاری هایی هستند که امنیت روانی جامعه را به شدت، با مخاطره مواجه می کنند و تعقیب و دستگیری مرتکبان و نیز پیشگیری از تکرار آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در برخی سازمان های پلیسی، هوش مصنوعی، چند سالی است که به منظور تعقیب و دستگیری قاتلان سریالی مورد استفاده هستند ازجمله پلیس کشف جرم در ایالات متحده آمریکا. با عنایت به لزوم بهره برداری از تجارب دیگر نظام های حقوقی و قضایی برای رفع معضلات موجود در داخل کشور، در نوشتار حاضر، کوشش شده است مجموعه سازوکارهایی که براساس فناوری هوش مصنوعی پایه گذاری شده اند و به یاری آن ها می توان فرایند تعقیب قاتلان سریالی را عملی کرد و در حال حاضر، این روش ها مورد استفاده دائره کشف قتل های سریالی در سازمان پلیس ایالات متحده آمریکا هستند، معرفی شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Use of Artificial Intelligence in Crime Detection and Criminal Investigations; Case Study: Serial Murders

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Heydarpour 1
  • Mohammad Shahanaghi 2
  • Zhila Mehrara 3
1 PhD student in criminal law and criminology, faculty of law and political science, University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important effects of technology in the current era is artificial intelligence. One of the most important fields of using this new technology is the field of crime detection and criminal investigations. Artificial intelligence uses mechanisms for this purpose that have a very low error rate and help crime detection teams as well as judicial and police authorities in a very effective way. The importance of artificial intelligence, especially in some specific types of crimes, can have far more applications. Examples of these crimes are serial murders, which, due to their nature, characteristics, and effects, are crimes that seriously endanger the psychological safety of the society, and the pursuit and arrest of the perpetrators, as well as the prevention of their repetition, is an inevitable necessity. In some police organizations, artificial intelligence has been used for several years to track down and arrest serial killers, including the crime detection police in the United States. Considering the necessity of exploiting the experiences of other legal and judicial systems to solve the problems in the country, in this article, an attempt has been made to develop a set of mechanisms based on artificial intelligence technology, and with their help, the process of pursuing murderers implemented a serial and currently, these methods are used by the serial murder detection department in the United States police organization to be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Serial Murders
  • Technology
  • Crime Detection
  • Criminal Investigation