هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری: روندها و احتمالات پیشرو

نوع مقاله : ترجمه ای

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22034/lc.2024.414300.1389

چکیده

این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می­شود که در آن، استارت­آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می­کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence in the Criminal Justice System: Leading Trends and Possibilities

نویسنده [English]

  • Salar Sadeghi
Ph.D. in criminal law and criminology, lecturer, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This paper focuses on the transformation of criminal proceedings in the framework of the development of digital technologies in the international space, in which a significant place belongs to artificial intelligence. We demonstrate that a variety of digital tools in legal proceedings is used by the United States where legal start-ups specializing in Artificial Intelligence (AI) are capable determine the content of a future court decision with a high degree of probability. It can be seen that most of the member states of the European Union are currently using advanced technologies in their legal systems and for legal protection. Nevertheless, the issue of using artificial intelligence in legal proceedings requires a deeper examination of its affinity with the principles of the European Convention on Human Rights. With regard to the above, it might be useful to employ the European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence that provides five basic principles that define the role and place of AI in legal proceedings. This paper focuses on the leading trends and possibilities for using AI in the criminal justice system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Criminal Justice System
  • Leadership
  • Digital Technologies