خدمت وظیفه در مفاهیم اجبار و اختیار با تأکید بر ضرورت آگاهی نسبت به مواضع حقوق بین‌الملل پیرامون ایفای نقش کودکان به عنوان سرباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2023.160276

چکیده

نقش تعداد سربازان در تأمین امنیت ملی کشورها به قدری حائز اهمیت است که علیرغم پیشرفت بشر در حوزه فناوری و آشنایی او با کاربرد تسلیحات نظامی، احساس نیاز به این شاخص همچنان ملموس است. پاسخ به نیاز اخیر تا حدودی از رهگذر انجام خدمت وظیفه توسط سربازان میسر می‌گردد. اجرای فرآیند خدمت وظیفه در زمره حقوق حاکمیتی هر دولتی محسوب شده و هیچ مقرره‌ای در حقوق بین‌الملل دولت‌ها را از اجرای گونه اجباری و اختیاری این فرآیند منع نکرده؛ لیکن این بیان بدین معنا نیست که حاکمیت در اعمال حق مزبور دارای آزادی مطلق است و به هر نحو که بخواهد می‌تواند از سربازان خویش استفاده کند. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که مواضع حقوق بین‌الملل در خصوص ایفای نقش اجباری و اختیاری کودکان به عنوان سرباز چیست و چه ضرورتی در آگاهی یافتن از این مواضع وجود دارد؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی کامل و مبتنی بر موازین حقوقی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن تأکید بر ضرورت پیروی دولت‌ها و گروه‌های مسلح غیررسمی از مواضع حقوق بین‌الملل پیرامون ایفای نقش کودکان به عنوان سرباز، این هشدار را به تمام کودکان جهان می‌دهد که ایفای نقش آنان در کنار اعضای نیروهای مسلح می‌تواند ختم به سوءاستفاده کردن و استفاده نامتعارف از ایشان ‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conscription in Compulsion and Liberty with an Emphasis on Necessity of Awareness about Stance of International Law on Children’s Roles as Soldier

نویسندگان [English]

  • Pouria Ebrahimzadeh 1
  • Somayeh Rahmanian 2
1 Master of International Law, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
The number of soldiers plays a key role in providing the national security of a country. Despite advances in technology and acquaintance with the use of arms, human beings still feel a tangible need to maintain a reasonable number of soldiers. The answer to the recent need is possible to a certain extent through the service of the soldiers. The implementation of conscription is considered among the sovereign rights in each state, and no regulations of the international law have prohibited states from exerting force or granting discretion in this process. However, this does not mean that sovereignty has absolute freedom to enforce the aforesaid right and is free to employ soldiers in any ways possible. The main question of the present research is that what are the positions of international law regarding the mandatory and optional role of children as soldiers and what is the need to know about these positions? The authors used a descriptive-analytical method for finding a thorough answer based on legal standards. The general research results emphasized that states and unofficial armed groups should abide by the stances of international law on children’s roles as soldier. Moreover, the research results warn all children worldwide that participating in the armed forces can make them subject to abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Compulsory Service
  • Coercion and Liberty
  • Child
  • Soldier