قانونگذاری بلاکچین در ایران، چین و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

دنیای تجارت الکترونیک هر روز دستخوش تغییر و بروزرسانی است و ورود فناوری‌های جدید باعث جهش‌های شگرفی شده است و بلاکچین یکی از این تاثیرگذاران در تجارت الکترونیک است. بسته به هر رویداد جدید، چالش‌هایی مطرح می‌شود که چالش های حقوقی فارغ از آن ها نیست. لذا در بستر تجارت الکترونیک بلاکچین یک پدیده نوظهور است و حقوق کشورها و سازمان‌ها درصدد شناسایی و وضع قوانین برای کنترل و منظم کردن آن ها هستند. زیرا که وضع قوانین و وجود ضمانت اجراها برای بهبود در استفاده از فناوری‌ها و اعتمادسازی کاربرد آن ها را در تجارت الکترونیک افزایش می‌دهد و حقوق سنتی جوابگوی فناوری های جدید نمی‌باشد. به همین خاطر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به خصوص در مورد قوانین متحدالشکل تجارت الکترونیک باید یکسان‌سازی برای تسهیل استفاده بلاکچین در تجارت الکترونیک انجام دهند و چالش های حقوقی به وجود آمده از این فناوری نوظهور ولی موثر در تجارت الکترونیک باید بررسی و راهکارهایی ارایه گردد، در پژوهش حاضر از روش کیفی تحلیل داده‌ها استفاده شده و تلاش شده نظام حقوقی داخلی را همگام با نظام های حقوقی خارجی در خصوص فناوری های جدیدی همچون بلاکچین شناسایی و قوانین مورد استفاده این عرصه به صورت تطبیقی بررسی شود تا از پیامدهای منفی چنین مواردی جلوگیری و بستر امنی برای استفاده از این فناوری برای طرفین ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blockchain Legislation in Iran, China and the United Kingdom

نویسندگان [English]

  • Masuod SHirani 1
  • Melika Sadat Talakesh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran
2 Master of International Trade Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran(Corresponding Author
چکیده [English]

The world of e-commerce is changing and updating day by day, and introduction of new technologies has caused dramatic leaps as well as Blockchain is one of these influencers in e-commerce. According to each new event, there are challenges that legal challenges are not exempt from, so in the context of Blockchain e-commerce is a new emergence and the rights of countries and organizations are trying to identify and enact laws to control and regulate them as legislation increases performance and guarantees to improve the use of technologies and building trust in their use in e-commerce, and traditional laws do not meet new technologies.Therefore, countries and international organizations need to be united, especially in the case of uniform e-commerce laws, in order to facilitate the use of the Blockchain in e-commerce, and the legal challenges posed by this emerging but effective e-commerce technology need to be addressed and approaches should be adopted.In this study, a qualitative method of data analysis has been used and Identify the domestic legal system in conjunction with foreign legal systems on new technologies such as blockchain, comparitively review the laws used in this area in order to avoid the negative consequences of such cases and create a safe environment for the parties to use this technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Bitcoin
  • legislative comparison
  • Iran's Law
  • UK's Law