بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت­ های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن‌ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن‌ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت­ های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه­ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت ­علمی دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می ­گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت­ ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش ­بینی امکان اعاده دادرسی از نقص­ های اصلی این قانون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Critique of Administrative Proceedings in the Commissions for Investigating Violations of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Hosein Alaee 1
  • jafar barati 2
1 Assistant Professor of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch (Corresponding Author)
2 PhD student in Public Law, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran
چکیده [English]

In this article, we will review and critique the administrative proceedings in the commissions for investigating the violations of the faculty members of universities and higher education institutions of the country. The importance of this research is that due to the high mission of the country's higher education system in training skilled workers for society, it is necessary to maintain their independence of action and political officials cannot influence them. But on the other hand, there are rules and regulations necessary to deal with disciplinary violations by faculty members and to purge incompetent professors. Therefore, litigation is of special importance in the commissions for investigating the violations of faculty members. According to the law on disciplinary regulations of the faculty of universities and higher education and research institutes of the country approved by the Islamic Consultative Assembly in 1364 and its executive regulations approved in 1364, along with the 1384 amendments, the violations of faculty members except faculty members of Azad Islamic University will be considered in the primary and review boards. The imposition of political influence on the liquidation of professors, the lack of regulations on the independence of judges of committees the lack of need for judges dominance on legal issues, the imposition of double punishment, the incompatibility of violations with punishment in some cases and the impossibility of retrial are the main shortcomings of this law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • Law on Investigation of Violations of Faculty Members
  • Executive Regulations
  • Principles of Fair Trial