تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
سرقت هویت یک رفتار تهدید آمیز نوظهور است که با استفاده از اطلاعات اشخاص صورت می گیرد و منجر به ضررهای غیر قابل جبرانی در حوزه های مختلف خصوصا در حوزه مالی می شود. سرقت هویت زمانی صورت می گیرد که یک فرد  اطلاعات شخصی دیگری از قبیل شماره کارت بانکی، شماره حساب، نام و نام خانوادگی آن را متعلق به خود قلمداد کرده و از آن ها به منظور برداشت از حساب بانکی، افتتاح یک کارت اعتباری جدید یا انجام سایر فعالیت های غیرقانونی، استفاده و بهره برداری کند. در ایران قانون گذار تحت مقرره قانونی مستقل به جرم انگاری این رفتار در فضای واقعی و سایبری دست نیازیده است و مرتکب را  تنها با تمسک به مقرره های عامی چون غصب عنوان، سرقت رایانه ای و یا کلاهبرداری رایانه ای  و غیره  می توان کیفر نمود در حالی که رفتار فیزیکی این مقرره ها چندان شباهتی به سرقت هویت ندارد. ایالات متحده آمریکا اولین کشوری است که به این رفتار وصف مجرمانه مستقل بخشیده است. در این کشور قانون گذار در سال 1998 در قانون فدرال سرقت هویت به جرم انگاری این رفتار پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Identity Theft in the Iranian Penal System

نویسندگان [English]

  • Elham Soleiman Dehkordi 1
  • Arshianaz Heydarian 2
1 PhD in criminal law and criminology from Allameh Tabatabai University
2 Master's degree in criminal law and criminology(Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
Identity theft is an emerging threatening behavior that uses the information of individuals and leads to irreparable losses in various areas, especially in the financial field. Identity theft occurs when a person holds other personal information such as a bank card number, account number, name and surname and uses them to withdraw from a bank account, open a new credit card, or perform Other illegal activities, use and exploitation. In Iran, an independent legislator requires criminalization of this behavior in real and cyber space and can be punished only by resorting to general regulations such as usurpation, computer theft, or cyber fraud. While the physical behavior of these regulations is not very similar to identity theft. The United States of America is the first country to indict this independent criminal conduct. In 1998, the legislature criminalized the behavior under the Federal Identity Theft Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Identity theft
  • usurpation of title
  • tyranny of another identity
  • Iranian legal system