جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم(نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
تئوری های اروپایی در نظام حقوقی رومی ژرمن با استفاده از فواید دموکراسی در انتخاب حاکمان کشور  و اطلاع رسانی صحیح پیرامون عواقب عدم رعایت قانون، شهروندان را تشویق به رعایت قانون نموده  به گونه ای که با تحقق و همه گیر شدن تئوری ها شهروندان خود یکدیگر را تشویق به رعایت قانون و مانع نقض قوانین می شدند. ظهور و بروز نظام های حقوقی که با گذر زمان در سراسر جهان جایگاه ویژه ای پیدا نمودند، شاکله ی بسیاری از نظام های سیاسی در سراسر گیتی شد. تحولات صورت گرفته در کشور های غربی و به طور مشخص و عینی در کشور های رومی –ژرمن به ویژه فرانسه، آلمان و ایتالیا دستاوردهای فراوانی در زمینه های مختلف علمی به همراه داشته است من جمله انقلاب صنعتی و تحولات فناوری اطلاعات و سوق دادن افراد جامعه در رعایت قانون، نگاهی ویژه و موشکافانه به کشور انگلستان که از نظام کان لا پیروی می کند و موقعیت ویژه ای که در دوران استقلال رودزیای جنوبی با آن مواجه بود در راستای وجود قانون بریتانیای کبیر به عنوان قانون مورد پذیرش در سراسر آن کشور، بحث اصلی مباحث پیش روی ما استسئوالاتی که مطرح می شود این که ساختار و سازماندهی نظام های حقوقی چگونه می تواند در گسترش قانون و قانون مداری موثر باشد؟ و این که قانون مداری در بریتانیای کبیر توانسته است جایگاهی متناسب با شان قانونی و ساختاری داشته باشد یا خیر؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از کتب ومقالات مرتبط بهره گیری شده است.                                                                                                                                                                                            

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of constitutional law in the West with a particular view of Great Britain

نویسندگان [English]

  • Iraj Goldooziyan 1
  • Elham Heydari Nejad 2
  • Zahra Vahabi 3
1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran.
2 Master of International Law, Islamic Azad University of Qeshm Branch(Corresponding Author)
3 PhD student of criminal law and criminology and university instructor
چکیده [English]

Abstract
European Theories in the German Roman Legal System Using Democracy's Benefits in Electing Rulers and Proper Information on the Consequences of Non-Compliance Encourages Citizens to Observe the Law in a Way that Citizens Have They were encouraged to abide by the law and to prevent violations. The emergence and emergence of legal systems that have gained prominence throughout the world have shaped many political systems throughout the world. Developments in Western countries, and specifically in the Roman-Germanic countries, especially France, Germany and Italy, have made great strides in various fields of science, including the Industrial Revolution and the development of information technology and human development. Society in observance of the law, a special and scrutinized view of the English country following the Canal system, and the special situation it faced during the independence of Southern Rhodesia in line with the law of Great Britain as a recognized factor throughout that country, the main topic of discussion is before us. Questions how can the structure and organization of legal systems be effective in expanding law and order? And whether or not constitutional law in Great Britain has had a legal and structural position to it? The research method is library-based and has used related books and articles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Roman-German Legal System
  • Common Law System
  • The status of constitutional law
  • Southern Rhodesia