کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل مخاصمات
جایگاه جنایات جنسی در محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 110-127

10.22034/lc.2021.132448

عباس پورهاشمی؛ سحر چوبین