کلیدواژه‌ها = ذینفع
مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 280-293

10.22034/lc.2021.133359

عباس کریمی؛ غلامرضا ایزدپناه