کلیدواژه‌ها = دعاوی مدنی
اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.153419

امیر محمدی؛ محمدمهدی حیدری؛ سهیلا مرادی قلعه