کلیدواژه‌ها = جنایات بین‌المللی
اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جنایات بین‌المللی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 23-38

10.22034/lc.2022.150592

ابوالفتح خالقی؛ سید محمدصادق حسینی