کلیدواژه‌ها = بیت کوین
بررسی اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی آن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 149-167

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ حمیدرضا کناری زاده