کلیدواژه‌ها = قانون اساسی عراق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399

رضا خدابنده لوئی؛ مجتبی انصاریان؛ عارف جعفری صادق آباد