کلیدواژه‌ها = دارایی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400، صفحه 249-267

10.22034/lc.2021.133224

حسن رحیم زاده میبدی؛ افشین مجاهد