سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

10.22034/lc.2023.171288

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد منتهی به ایجاد یک دستورالعمل جامع در این امر شد که همه اعضای نیروهای مسلح، از جمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. براساس آن حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود. به طور کلی، مجازات های نقض هر یک از قوانین مذکور از بین رفتن امتیازات تا حبس و ترخیص متفاوت است.تمام اعضای تحت پوشش ارتش بدون در نظر گرفتن این که واقعاً در خدمت هستند یا خیر، در صلاحیت قانون نظامی هستند. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950 (اصلاحی 2007)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی از جمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. پژوهش حاضر مطالعة توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد که در آن حفظ اصالت اسناد و ارجاع به آن ها مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

United States of America Criminal Policy for Military Crimes

نویسنده [English]

  • Yasser Shakeri
PhD in Criminal law and Criminology
چکیده [English]

The purpose of the current research is to examine the penal policy of the United States of America for military crimes. Since the applied policy in the United States of America is based on the common law system and the benefit of this system, which is based on judicial procedure, it makes it difficult to determine whether or not an act or omission is a crime, leading to the creation of a comprehensive instruction in this matter. All members of the armed forces, including active reserve forces, active duty personnel, and members of the Guard and even retired members of the military, are subject to the Uniform Law of Military Justice. Based on that, even if a member of the armed forces commits a criminal act unrelated to military affairs, he/she will be subject to the aforementioned law in addition to civilian punishments and will be punished accordingly. In general, the penalties for violating any of the aforementioned laws vary from loss of privileges to imprisonment and discharge. All members of the military are subject to military law regardless of whether they are actually serving or not. The Uniform Code of Military Justice is the legal framework that governs all members of the United States military. It covers various legal issues from the detention and imprisonment of military personnel to the provisions of military appeals courts. Also, the Uniform Law of Military Justice covers the specific crimes of military officials, including widespread crimes and misdemeanors, perjury, abuse of authority, bribery, intimidation, misuse of property, lack of supervision, etc., and also includes ordinary civilian crimes. The current research is a descriptive-analytical study using the documentary method, in which preserving the authenticity of the documents and referring to them was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces
  • United States of America
  • Military Crimes