دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/lc.2022.344252.1237

سعید اسدزاده؛ فاطمه احدی؛ مجتبی کنجوری