ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 7-27

10.22034/lc.2021.130936

ابوالفتح خالقی؛ سیمین فرخی نیا


تدابیر پیشگیرانه فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 9-38

الهام سلیمان دهکردی؛ زهرا صالح آبادی؛ کیانوش سمنگوئی


جایگاه قانون مداری در غرب با نگاهی ویژه به بریتانیای کبیر

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 9-19

ایرج گلدوزیان؛ الهام حیدری نژاد؛ زهرا وهبی


جرم زایی در قوانین و مقررات ثبتی از طریق اعتبار بخشیدن به اسناد عادی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 9-27

10.22034/flj.2020.118836

ایرج گلدوزیان؛ مریم رجبی؛ سجاد لشکری آذر


اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جنایات بین‌المللی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 23-38

10.22034/lc.2022.150592

ابوالفتح خالقی؛ سید محمدصادق حسینی


ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی

دوره 3، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 27-41

حمیدرضا منیبی؛ بیتا رمضان پور


عوامل خشونت در خانواده از منظر قرآن

دوره 6، شماره 14، خرداد 1402، صفحه 27-42

10.22034/lc.2023.170805

علی محمدی جورکویه


حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 33-65

الهام سلیمان دهکردی؛ سمیرا پیریایی


عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری