کلیدواژه‌ها = حقوق
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1399، صفحه 194-206

10.22034/flj.2020.118847

سیدحسام الدین رفیعی طباطبائی