کلیدواژه‌ها = عدالت ترمیمی
بررسی فرآیند عدالت ترمیمی و چالش های فراروی آن در جرایم محیط زیستی

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 337-353

10.22034/lc.2022.152385

سعید اسدزاده؛ فاطمه احدی؛ مجتبی کنجوری


عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 39-65

غلامحسین رضائی؛ یاسر شاکری