کلیدواژه‌ها = کلاهبرداری رایانه‌ای
مقایسه رکن مادی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با سنتی

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.153416

علی پایدارفرد؛ جواد نادری عوج بغزی؛ احمدرضا امتحانی