کلیدواژه‌ها = حقوق انگلیس
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 8، بهار و تابستان 1400

10.22034/lc.2021.131069

حسین رحیمی خجسته؛ مرضیه فتحی برناجی