کلیدواژه‌ها = حقوق انگلیس
واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

دوره 4، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 45-77

10.22034/lc.2021.131069

حسین رحیمی خجسته؛ مرضیه فتحی برناجی