کلیدواژه‌ها = کنوانسیون
تعداد مقالات: 2
1. آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست، رویکردی به اسناد بین المللی

دوره 3، شماره 7، پاییز و زمستان 1399، صفحه 162-174

حمیدرضا جمالی؛ صفیه فولادی وندا