کلیدواژه‌ها = مجازات
نقش رسانه در پیشگیری از جرم

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.405390.1367

علی زندی راد؛ عبدالواحد بهمه ای


اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 259-268

10.22034/lc.2023.396030.1339

اسماعیل کشکولیان؛ محمود اشرافی مهابادی؛ امین امیریان فارسانی


گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 125-150

10.22034/lc.2022.148613

رستم علی اکبری؛ پوریا دشتی نژاد