کلیدواژه‌ها = وکالت
اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 199-216

10.22034/lc.2022.134644

رستم علی اکبری؛ یاسر شاکری


بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 57-76

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره سادات رفیعی طباطبایی