کلیدواژه‌ها = پیشگیری از جرم
نقش رسانه در پیشگیری از جرم

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.405390.1367

علی زندی راد؛ عبدالواحد بهمه ای


تعامل پلیس با نهادهای پیشگیری از جرم

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.154082

مینا مومنی؛ سید مهدی احمدی موسوی