کلیدواژه‌ها = حقوق کیفری
تحلیلی بر قانون بکارگیری سلاح در اصول حقوق کیفری

دوره 6، شماره 16، آذر 1402

10.22034/lc.2023.416296.1395

سید وحدت فخری؛ سالار صادقی؛ داود علیزاده


واکاوی رویکرد کارشناسانه در احراز رابطه استناد

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.162384

جواد نادری عوج بغزی؛ فاطمه صانعی


ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

دوره 5، شماره 12، آذر 1401

10.22034/lc.2022.157186

علی محمدی جورکویه؛ احمدرضا امتحانی؛ جواد نادری عوج بغزی


مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 527-540

10.22034/lc.2022.141173

اسماعیل کشکولیان؛ مهدی نقوی