کلیدواژه‌ها = دولت
نظام حاکم بر اجرای آراء در دیوان عدالت اداری

دوره 6، شماره 15، شهریور 1402، صفحه 303-318

10.22034/lc.2023.398134.1348

رضا حسن نژاد عمرانی


جایگاه هزینه دادرسی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 483-502

10.22034/lc.2022.149753

علی ادبی فیروزجائی؛ رضا آقاعباسی؛ سید سجاد خالوئی تفتی